Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garden truck
garden+truck
['gɑ:dn'trʌk]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rau quả
to raise garden truck for the market
trồng rau quả để bán


/'gɑ:dn'trʌk/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rau quả
to raise garden_truck for the market trồng rau quả để bán

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "garden truck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.