Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
green goods
green+goods
['gri:ngudz]
danh từ số nhiều
rau tươi
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giấy bạc giả


/'gri:ngudz/

danh từ số nhiều
rau tươi
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giấy bạc giả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "green goods"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.