Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fuguist
fuguist
['fju:gist]
danh từ
(âm nhạc) người soạn fuga


/'fju:gist/

danh từ
(âm nhạc) người soạn fuga

Related search result for "fuguist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.