Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
freeboot
freeboot
['fri:bu:t]
nội động từ
ăn cướp


/'fri:bu:t/

nội động từ
ăn cướp

Related search result for "freeboot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.