Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fosterage
fosterage
['fɔstəridʒ]
danh từ
sự nuôi dưỡng
sự nhận làm con nuôi
thân phận con nuôi
tục thuê vú nuôi


/'fɔstəridʤ/

danh từ
sự nuôi dưỡng
sự nhận làm con nuôi
thân phận con nuôi
tục thuê vú nuôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fosterage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.