Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forwards
forwards
['fɔ:wədz]
phó từ
như forward


/'fɔ:wədz/

phó từ
(như) forward

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.