Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forest

forest


forest

A forest is a large group of trees and underbrush where many animals live.

['fɔrist]
danh từ
rừng
(pháp lý) rừng săn bắn
ngoại động từ
trồng cây ở; biến thành rừng; trồng cây gây rừng


/'fɔrist/

danh từ
rừng
(pháp lý) rừng săn bắn

ngoại động từ
trồng cây ở; biến thành rừng; trồng cây gây rừng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "forest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.