Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khốn


[khốn]
Land in a fix.
Giặc bị khốn ở trong rừng
The enemy landed in a fix in the forest.Land in a fix
Giặc bị khốn ở trong rừng The enemy landed in a fix in the forest


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.