Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fifting chance


/'faitiɳ'tʃɑ:ns/

danh từ
khả năng thắng lợi nếu rán sức

Related search result for "fifting chance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.