Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
editorially
editorially
[,edi'tɔ:riəli]
phó từ
với tư cách chủ bút
trong xã luận, bằng xã luận


/,edi'tɔ:riəli/

phó từ
với tư cách chủ bút
trong xã luận, bằng xã luận

Related search result for "editorially"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.