Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dry wash
dry+wash
['draiwɔ∫]
danh từ
sự giặt khô


/'drai'wɔʃ/

danh từ
sự giặt không là

Related search result for "dry wash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.