Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đưa cay


[đưa cay]
Wash down with alcohol.
Phải có cái gì ngon ngon để đưa cay
We must have some relishes to wash down with this wine.Wash down with alcohol
Phải có cái gì ngon ngon để đưa cay We must have some relishes to wash down with this wine


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.