Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drogher
drogher
['drougə]
danh từ
tàu chở hàng dọc bờ biển (ở đảo Ăng-ti)


/'drougə/

danh từ
tàu chở hàng dọc bờ biển (ở đảo Ăng-ti)

Related search result for "drogher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.