Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dower-chest
dower-chest
['dauət∫est]
danh từ
tráp đựng của hồi môn


/'dauətʃest/

danh từ
hòm để của hồi môn

Related search result for "dower-chest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.