Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
double time
double+time
['dʌbltaim]
danh từ
tiền công được trả gấp đôi lúc bình thường


/'dʌbltaim/

danh từ
bước chạy đều

Related search result for "double time"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.