Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
doss-house
doss-house
['dɔshaus]
danh từ
(từ lóng) nhà nghỉ chân


/'dɔshaus/

danh từ
(từ lóng) nhà ngủ làm phúc

Related search result for "doss-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.