Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deck-house
deck-house
['dekhaus]
danh từ
phòng trên boong


/'dekhaus/

danh từ phòng trên boong

Related search result for "deck-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.