Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dory


/'dɔ:ri/

danh từ

(động vật học) cá dây gương; cá dây Nhật-bản ((cũng) John Dory)

danh từ

thuyền đánh cá Bắc-mỹ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.