Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dear

dear
[diə]
tính từ
thân, thân yêu, thân mến, yêu quý
a dear friend
người bạn thân
he is very dear to us
anh ấy rất thân với chúng tôi
kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư)
dear Mr Ba
kính thưa ông Ba
dear Sir
thưa ngài
đáng yêu, đáng mến
what a dear child!
thằng bé đáng yêu quá!
thiết tha, chân tình
dear wishes
những lời chúc chân tình
mắc mỏ, đắt đỏ
a dear year
một năm đắt đỏ
a dear shop
cửa hàng hay bán đắt
to hold someone dear
yêu mến ai, yêu quý ai
to run for dear life
(xem) life
danh từ
người thân mến, người yêu quý
my dear
em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...
(thông tục) người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý
what dears they are!
chúng nó mới đáng yêu làm sao!
thán từ
trời ơi!, than ôi! ((cũng) dear me)
oh dear, my head aches!
trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!
phó từ dearly
tha thiết, nồng nàn, khắng khít
my father is dearly attached to his old house
cha tôi gắn bó khắng khít với ngôi nhà cũ của mình
trả giá đắt
he must pay dearly for his crimes
anh ta phải trả giá đắt cho những tội ác của mình


/diə/

tính từ
thân, thân yêu, thân mến, yêu quý
a dear friend người bạn thân
he is very dear to us anh ấy rất thân với chúng tôi
kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư)
dear Mr Ba kính thưa ông Ba
dear Sir thưa ngài
đáng yêu, đáng mến
what a dear child! thằng bé đáng yêu quá!
thiết tha, chân tình
dear wishes đất, đất đỏ
a dear year một năm đắt đỏ
a dear shop cửa hàng hay bán đắt !to hold someone dear
yêu mến ai, yêu quý ai !to run for dear life
(xem) life

danh từ
người thân mến, người yêu quý
my dear em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...
(thông tục) người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý
what dears they are! chúng nó mới đáng yêu làm sao!

phó từ (dearly) /'diəli/
đắt
to pay dear for something phải trả cái gì một giá đắt
thân mến, yêu mến, thương mến

thán từ
trời ơi!, than ôi! ((cũng) dear me)
oh dear, my head aches! trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.