Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
doge
doge
[doudʒ]
danh từ
(sử học) tổng trấn


/doudʤ/

danh từ
(sử học) tổng trấn

Related search result for "doge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.