Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dilettantish
dilettantish
[,dili'tænti∫]
tính từ
không chuyên nghiệp, nghiệp dư
a dilettantish singer
ca sĩ không chuyên nghiệp, ca sĩ nghiệp dư


/,dili'tæntiʃ/

tính từ
tài tử, không chuyên sâu (về một môn gì)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.