Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dilettante
dilettante
[,dili'tænti]
danh từ, số nhiều dilettanti
người ham mê nghệ thuật
tay chơi tài tử, người không chuyên sâu (không tập trung đi sâu vào cái gì)
tính từ
tài tử, không chuyên sâu (về một môn gì)


/,dili'tænti/

danh từ, số nhiều dilettanti
người ham mê nghệ thuật
tay chơi tài tử, người không chuyên sâu (không tập trung đi sâu vào cái gì)

tính từ
tài tử, không chuyên sâu (về một môn gì)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dilettante"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.