Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
defame
defame
[di'feim]
ngoại động từ
nói xấu, phỉ báng, làm mất danh dự


/di'feim/

ngoại động từ
nói xấu, phỉ báng, làm mất danh dự

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "defame"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.