Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
besmirch
besmirch
[bi'smə:t∫]
ngoại động từ
bôi bẩn, làm lem luốc
(nghĩa bóng) bôi nhọ, nói xấu, dèm pha


/bi'smə:tʃ/

ngoại động từ
bôi bẩn, làm lem luốc
(nghĩa bóng) bôi nhọ, nói xấu, dèm pha

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.