Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dead march
dead+march
['ded'mɑ:t∫]
danh từ
(âm nhạc) khúc đưa đám


/'ded'mɑ:tʃ/

danh từ
(âm nhạc) khúc đưa đám

Related search result for "dead march"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.