Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dady-long-legs
dady-long-legs
['dædi'lɔηlegz]
danh từ
(động vật học) con chôm chôm ((cũng) harvestman)


/'dædi'lɔɳlegz/

danh từ
(động vật học) con chôm chôm ((cũng) harvestman)

Related search result for "dady-long-legs"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.