Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cyclist

cyclist


cyclist

A cyclist is someone who rides a bicycle.

['saiklist]
danh từ
người đi xe đạp


/'saiklist/

danh từ
người đi xe đạp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cyclist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.