Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contestation
contestation
[,kɔntes'tei∫n]
danh từ
sự tranh cãi, sự tranh luận
in contestation
đang tranh luận, đang tranh cãi
điều tranh cãi


/,kɔntes'teiʃn/

danh từ
sự tranh cãi, sự tranh luận
in contestation đang tranh luận, đang tranh cãi
điều tranh cãi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.