Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conjurer
conjurer
['kʌndʒərə]
Cách viết khác:
conjuror
['kʌndʒərə]
danh từ
người làm trò ảo thuật
thầy phù thuỷ, pháp sư
người thông minh khác thường; người rất khéo; người có tài cán
he is no conjurer
nó chẳng có tài cán gì


/'kʌndʤərə/ (conjuror) /'kʌndʤərə/

danh từ
người làm trò ảo thuật
thầy phù thuỷ, pháp sư
người thông minh khác thường; người rất khéo; người có tài cán
he is no conjurer nó chẳng có tài cán gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "conjurer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.