Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
censure
censure
['sen∫ə]
danh từ
sự phê bình, sự chỉ trích, sự khiển trách
lời phê bình, lời khiển trách
ngoại động từ
phê bình, chỉ trích, khiển trách


/'senʃə/

danh từ
sự phê bình, sự chỉ trích, sự khiển trách
lời phê bình, lời khiển trách

ngoại động từ
phê bình, chỉ trích, khiển trách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "censure"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.