Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
component part(Tech) bộ phận, phụ tùng, phụ kiện; linh kiện; chi tiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "component part"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.