Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coiffeur
coiffeur
[kwɑ:'fə:]
danh từ
thợ cắt tóc


/kwɑ:'fə:/

danh từ
thợ cắt tóc

Related search result for "coiffeur"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.