Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coiffure
coiffure
[kwɑ:'fjuə]
danh từ
kiểu tóc


/kwɑ:'fjuə/

danh từ
kiểu (cắt) tóc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "coiffure"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.