Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coheir


/'kou'eəris/ (coheritor)

/kou'heritə/

danh từ

người cùng thừa kế


Related search result for "coheir"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.