Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
claymore-mine
claymore-mine
['keimɔ:'main]
danh từ
(quân sự) mìn định hướng


/'keimɔ:'main/

danh từ
(quân sự) mìn định hướng

Related search result for "claymore-mine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.