Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cistron
danh từ
(sinh học) xitron (gen, đơn vị di truyền chức năng)cistron
['sistrən]
danh từ
(sinh học) xitron (gen, đơn vị di truyền chức năng)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cistron"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.