Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chordata
chordata
[kɔ:'deitə]
danh từ số nhiều
(động vật học) ngành dây sống


/kɔ:'deitə/

danh từ số nhiều
(động vật học) nghành dây sống

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chordata"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.