Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cheerio
cheerio
['t∫iəri'ou]
thán từ
(từ lóng) chào anh!, chào cậu!, chào đồng chí!; chào bạn!
chúc sức khoẻ anh!, chúc sức khoẻ chị! (khi uống rượu)

[cheerio]
saying && slang
goodbye, bye for now, so long, toodle-oo
"Cheerio, dear. See you at lunchtime!"


/'tʃiəri'ou/

thán từ
(từ lóng) chào anh!, chào cậu!, chào đồng chí!; chào bạn!
chúc sức khoẻ anh!, chúc sức khoẻ chị! (khi uống rượu)

Related search result for "cheerio"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.