Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cheapjack
danh từ
người bán rong

tính từ
vô giá trị, chẳng ra gìcheapjack
['t∫i:pdʒæk]
danh từ
người bán rong
tính từ
vô giá trị, chẳng ra gì


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cheapjack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.