Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cheap jack


/'tʃi:pdʤæk/

danh từ
người bán rong

Related search result for "cheap jack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.