Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cattle-plague
cattle-plague
['kætlpleig]
danh từ
dịch trâu bò


/'kætlpleig/

danh từ
dịch trâu bò

Related search result for "cattle-plague"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.