Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cane-chair
cane-chair
['keint∫eə]
danh từ
ghế mây


/'keintʃeə/

danh từ
ghế mây

Related search result for "cane-chair"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.