Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh đòn


[đánh đòn]
to give a hiding/spanking/thrashing; to give a shower of blows; to give the caneCane, whip


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.