Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
besom
besom
['bi:zəm]
danh từ
chổi sể
(Ê-cốt) con mụ phải gió, con mụ chết tiệt (ngụ ý chửi)
to jump the besom
lấy vợ mà không cưới xin gì
ngoại động từ
quét bằng chổi sể


/'bi:zəm/

danh từ
chổi sể
(Ê-cốt) con mụ phải gió, con mụ chết tiệt (ngụ ý chửi) !to jump the besom
lấy vợ mà không cưới xin gì

ngoại động từ
quét bằng chổi sể

Related search result for "besom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.