Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
begone
begone
[bi'gɔn]
thán từ
đi!, xéo!, cút!


/bi'gɔn/

thán từ
đi!, xéo!, cút!

Related search result for "begone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.