Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beet

beet
[bi:t]
danh từ
(thực vật học) cây củ cải đường


/bi:t/

danh từ
(thực vật học) cây củ cải đường

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "beet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.