Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beetle-crusher
beetle-crusher
['bi:tl,krʌ∫ə]
danh từ
(đùa cợt) đôi giày to gộc
chân bàn cuốc


/'bi:tl,krʌʃə/

danh từ
(đùa cợt) đôi giày to gộc
chân bàn cuốc

Related search result for "beetle-crusher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.