Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bedell
bedell
[be'del]
Cách viết khác:
bedel
[be'del]
như bedel


/be'del/ (bedell) /be'del/

danh từ
người phụ trách tiếp tân (đại học Ôc-phớt và Căm-brít)

Related search result for "bedell"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.