Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bebop
bebop
['bi:bɔp]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhạc bibôp (một loại nhạc jazz)


/'bi:bɔp/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhạc bibôp (một loại nhạc ja)

Related search result for "bebop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.