Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
be/fall prey to something
be/fall+prey+to+something
thành ngữ prey
be/fall prey to something
làm mồi cho...
là nạn nhân của..Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.